IDENTITET, HANDLEKRAFT & PERSONLIG UDVIKLING

Hvis du har en usikker identitet, mangler handlekraft eller bare gerne vil blive klogere på dig selv, kan samtaler med en udenforstående bidrage til, at du lærer at reflektere dybere over dig selv, dit liv og dine handlinger.

Og netop refleksion er nødvendig for at udvikle og styrke din identitet. Refleksion er som et sjælens spejl og springbrættet til at blive mere bevidst om dig selv og verden omkring dig – og en vigtig forudsætning for at kunne handle positivt i livet.

Leve mere i overensstemmelse med dig selv - til gavn for både dit personlige, sociale og arbejdsmæssige liv.

Tanker
Vær opmærksom på dine tanker, For de bliver til ord
Vær opmærksom på dine ord, For de bliver til handlinger
Vær opmærksom på dine handlinger, For de bliver til vaner
Vær opmærksom på dine vaner, For de bliver til din karakter
Vær opmærksom på din karakter, For den bliver din skæbne.’

Frank Outlaw