Konflikthåndtering

Konflikter er, hvor mennesker er. Det vigtige er at forstå, at vi kan lære af vores konflikter, hvis vi har mod til at tale om dem og finde essensen i dem. For brydninger og konflikter rummer et udviklingspotentiale.  

Uløste konflikter på arbejdspladsen koster. Prisen kan være tabt arbejdsglæde, stress, dårligt arbejdsmiljø, sygefravær og opsigelser, som betyder tab af kompetencer. Samtidig betyder uløste konflikter, at vi bliver drænet for energi og mister kontrol og overblik. Den kan få de værste sider frem i os – i tanke og i handling.

Derfor vil mange af os søge uden om konflikter. Men for ledere er konflikthåndtering en uomgængelig disciplin – og den kan læres.