Stress

Stress er et symptom på, at ændringer i livet eller trusler og krav fra omgivelserne udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os. Stress kan også komme indefra og handle om, at vi stiller for store krav til os selv eller har urealistiske mål.

Årsagen til stress kan være, at man er presset på sit arbejde. Måske har man for mange opgaver, dårligt arbejdsklima eller frygter at blive fyret.

En anden årsag kan være, at man lever under et konstant og dagligt (tids-)pres, hvor omfanget af opgaverne på arbejdet og i familielivet opsluger al ens tid og energi. Et sådant liv levner ikke plads til den mentale hvile, som er forudsætningen for, at mennesker kan lade op og producere ny energi.

Stress kan og skal behandles. Det kræver først og fremmest, at man erkender den. Den kræver også, at man prioriterer i sit liv:

Hvad betyder mest for mig? Hvordan ville jeg allerhelst have, at mit liv så ud? Hvordan kan jeg virkeliggøre et liv uden stress? Hvad er omkostningerne personligt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt og økonomisk?

At komme sin stress til livs betyder med andre ord, at man er nødt til at omprioritere og omstrukturere sit liv helt konkret. Men det kræver ofte også en nedjustering af de krav og forventninger, man har til sig selv.