Depression

Mellem 2 og 10% af alle danskere (dobbelt så mange kvinder som mænd) får på et tidspunkt i deres liv en depression. Man kan være mere eller mindre sårbar over for at få en depression, som kan skyldes såvel arv som de påvirkninger, man får gennem livet.
At være deprimeret er ikke det samme som at være ked af det.

Har man en depression, er man ofte trist, lider af dårligt selvværd og har hverken lyst eller energi til ret meget. Søvnproblemer og nedsat koncentrationsevne er andre typiske symptomer på en depression.

En depression truer med at dræne én for virkelyst og handlekraft. Derfor er det vigtigt at søge psykologisk bistand, hvis man tror, man har eller er ved at få en depression.

Man kan få lægeordineret medicin, hvis man har en depression. Men det er sjældent nok, fordi det er gennem den psykoterapeutiske behandling, man kan finde frem til de egentlige årsager. Det sikrer, at man ikke bare fjerner symptomerne, men får årsagerne frem i lyset og derved mindsker risikoen for tilbagefald.