Forandringsledelse

Forandring har altid et iboende udviklingspotentiale. Og det har både virksomhedens ejere, ledere og medarbejdere interesse i at udløse. For ledelsen handler det først og fremmest om undgå rygtedannelse og i stedet proaktivt gå i ligeværdig dialog med medarbejderne.

Samtidig er det vigtigt at fastholde eller genskabe den grundlæggende tillid og respekt mellem ledelse og medarbejdere. For uden tillid og respekt kan virksomhedsledelsen ikke forvente opbakning og engagement fra medarbejderne til dannelse af nye teams, nye projekter og fokus på fremtidig lønsomhed i nye rammer.

I stedet vil ledelsen stå overfor skeptiske, umotiverede medarbejdere uden arbejdsglæde og også ofte opleve sygefravær og opsigelser, der betyder tab af kompetencer. Det koster dyrt på bundlinjen, også på kort sigt.  

Medarbejderinddragelse implicerer mange ting, herunder ligeværdig kommunikation og dialog samt innovation og teambuilding. Innovation forstået som udvikling og gennemførelse af såvel nye som eksisterende projekter i et team, og teambuilding forstået som den proces, hvor der i teamet skabes sociale relationer, herunder fælles sprog og fælles arbejdsmetoder.