Personlighedsforstyrelser

Det skønnes, at ca. 10-15% af befolkningen i større eller mindre grad har en personlighedsforstyrrelse.

Mennesker med en personlighedsforstyrrelse har en utilpasset og uhensigtsmæssig adfærd, der oftest går ud over personen selv og skaber vanskeligheder i forhold til familie, venner, kolleger og øvrige omgivelser.

Har man en personlighedsforstyrrelse, har man forstyrrelser i sit følelsesliv, problemer med at kontrollere sine impulser og med at varetage egne behov og løse problemer i forhold til andre. Man har ligeledes forstyrrelser i den måde, man forstår sig selv og omverdenen på. Mennesker med personlighedsforstyrrelser har desuden ofte problemer i forhold til uddannelse, arbejde og misbrug.

Psykoterapi er i mange tilfælde en god behandlingsform for personlighedsforstyrrelser og kræver et længere samtaleforløb med fokus på erkendelse og ændring af uhensigtsmæssige følelser og adfærd.  

Årsagen til personlighedsforstyrrelser er et komplekst samspil mellem en sårbar, genetisk disposition og miljømæssige faktorer. I Danmark opererer man med otte forskellige typer personlighedsforstyrrelser. De fleste personlighedsforstyrrede vil ofte have træk fra flere forskellige undergrupper på én gang.